Graslandverbetering

VCA gecertificeerd Cumela, IJzersterk naar morgen

Waarom is graslandverbetering zo actueel ?

De melkveehouder van tegenwoordig gaat steeds meer belang hechten aan een hoge ruwvoerproductie van het eigen land. De trend is dat er de komende jaren meer melk per hectare gemolken gaat worden. Wanneer u de aankoop van krachtvoer kunt beperken door een hogere productie van gras op uw eigen bedrijf, levert dit snel financieel voordeel op. De ruwvoerproductie per hectare heeft een grote invloed op het saldo per koe en uiteindelijk voor uw inkomen.

Wij hebben het materiaal om de volgende werkzaamheden uit te voeren:

  • Frezen
  • Ploegen
  • Cultiveren
  • Kilveren
  • Rotorkopeggen
  • Gras zaaien

Bij herinzaai kan als dat nodig is door middel van landegalisatie tegelijk wat gedaan worden aan een betere afwatering, zodat het na een natte periode eerder te bewerken is en in het voorjaar eerder de groeitemperatuur bereikt wordt.

We werken op urenbasis, maar kunnen als u dat wilt ook werk aannemen. Over de mogelijkheden die we op het gebied van landverbetering kunnen bieden, gaan we graag met u in gesprek.

Lees meer:

In de toekomst wordt de kwaliteit van het grasland steeds belangrijker. Zware maaisnedes, vertrappen door vee en structuurbederf door het berijden van het gras onder te natte omstandigheden zijn oorzaken van het achteruitgaan van de grasmat. De goede grassen, zoals Engels raaigras en Timothee worden verdrongen door slechtere grassen zoals straatgras en kweek. Als u percelen heeft die er slecht voor staan, loont herinzaai veel sneller dan soms gedacht wordt. In het onderstaande rekenvoorbeeld geeft goed grasland bij een kVEM prijs van € 0,11 een meeropbrengst per jaar van € 660,- ten opzichte van slecht grasland. Vernieuwen van grasland is dan in enkele jaren terugverdiend en levert daarna blijvend voordeel op. Een extra voordeel is dat de moderne rassen een aanmerkelijk hogere opbrengst drogestof per ha hebben, maar de kwaliteit is ook aanzienlijk beter. Deze grasrassen hebben betere conserveringseigenschappen, een betere verteerbaarheid, zijn smakelijker en bevatten meer eiwit. Allemaal gericht op melkproductie dus.

kVEM / HA
Goed grasland
Matig grasland
Slecht grasland
Meeropbrengst
12.000
9.000
6.000
Opbrengst
€ 660,-
€ 330,-
€ 0,-
Totaal
€ 1320,-
€ 990,-
€ 660,-
 

Als er weinig grond geschoven hoeft te worden op een perceel is het mogelijk om na het frezen niet te ploegen, maar los te trekken met de cultivator. Dan blijft de organische stof die na alle jaren is opgebouwd bovenin, waardoor het bodemleven beter functioneert.

Bij percelen waarvan de ligging goed is, maar waarvan de grasmat wel een opknapbeurt kan gebruiken, kunt u ook overwegen om deze percelen door te zaaien. Dit is een goedkope methode waar snel rendement op zit. Deze machine egt het onkruid los, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe grasplanten en brengt vervolgens het zaad in de grond.

Houdt u er rekening mee dat het vernietigen van de zode op kleigrond (door spuiten of frezen) tot 1 september is toegestaan. Als de zode voor 1 september wordt doodgespoten, mag er wel na deze datum gefreesd worden. Het beste tijdstip voor spuiten is als het gras kort is en weer in de groei zit. Dan kan na ruim een week de zode kapot gefreesd worden.