Zodebemesten

VCA gecertificeerd Cumela, IJzersterk naar morgen

Waarom het zodebemesten uitbesteden aan loonbedrijf Hendriks ?

Er zijn voor u als melkveehouder een aantal redenen om het mestrijden uit te besteden :
In de praktijk zien we vaak dat met name als er in een korte tijd veel hectares bemest moeten worden de boer daar niet echt aan toe komt. Daardoor duurt het na het maaien al gauw te lang voordat de mest op het land ligt. Dan worden groeidagen niet benut, wat ten koste gaat van de jaarproductie.

Daarnaast gebeurt het dat er in de tijd die besteed wordt aan het zelf mest rijden, andere zaken op het bedrijf te weinig aandacht krijgen. Dit heeft vaak direct financiële gevolgen.
Ook blijkt keer op keer dat men denkt geld te verdienen met een eigen tank, maar als alle werkelijke kosten gerekend worden de loonwerker toch goedkoper is. Een klein voorbeeld hiervan : Men denkt met een volle vacuumtank te rijden, terwijl die maar maximaal 80% vol te krijgen is.

Wij gaan graag de uitdaging aan om u aan de hand van een rekenmodel te overtuigen.

Zodebemesten doen wij met een vierwieltank :

  • 4 banden naast elkaar, van ruim 70 cm breed en 195 cm hoog voor optimaal draagvermogen
  • Elektronische mestmeting/dosering
  • Topdrukcilinder o.a. ter beperking van deinen op kavelpaden
  • Vulturbo in zuigarm voor 100% vulling i.p.v. 80% zoals normaal
  • Brede bemester met schijfkouters en hydraulische afsluiters
  • Sectieafsluiting