Mest strooien

VCA gecertificeerd Cumela, IJzersterk naar morgen

De waarde van vaste mest wordt steeds meer erkend. Het heeft een enorm goede invloed op het bodemleven en daarmee uiteindelijk op de productie van gras. Het is dus belangrijk er zorgvuldig mee om te gaan en te zorgen dat het goed wordt benut.

Wij werken met 2 meststrooiers voorzien van staande walsen waarbij strooi-units aangepast zijn voor fijn strooiwerk. Daardoor wordt de mest snel verteerd en omgezet. Het voorkomt dat de resten weer worden opgeharkt bij de volgende maaisnede, en dit in het voer komt.

Deze strooiers hebben brede, hoge banden met een lage rolweerstand.
Het laden doen we met de shovel of met de kraan.