Sleepslangbemesten

VCA gecertificeerd Cumela, IJzersterk naar morgen

NIEUW! We hebben geïnvesteerd in een nieuwe sleepslangset. De Schouten Spider SPC 1230 sleepslangbemester is een nieuwe door Schouten ontwikkelde bemester waarbij alles gedaan is om gewicht te besparen. Daardoor is deze bemester meer dan 1000 kilo lichter als gangbare bemesters. Daarnaast werken wij nu met lichtgewicht transportslang en hebben we nu geen haspel meer achterop de bemester.

Sleepslangbemesten is de meest bodemvriendelijke manier van mestaanwending met veruit de laagste bodemdruk.

Door het lage eigen gewicht en het grote draagvermogen van de banden wordt ook onder minder draagkrachtige omstandigheden optimaal werk afgeleverd en uw bodem zoveel mogelijk ontzien.

Sleepslangbemesten is financieel aantrekkelijk ten opzichte van bemesten met uw eigen tank. Het levert u voordeel op door een betere benutting en omdat structuur-bederf wordt voorkomen. De grasopbrengst van de 1e snede is zichtbaar beter.

Als u gewend bent grote blokken tegelijk te maaien kan het ook na de 1e en latere snedes interessant zijn om te bemesten met het sleepslangsysteem. Dit doen wij de laatste jaren steeds meer. Hiermee is door water toe te voegen een goede benutting van de mest mogelijk.

  • Laagste bodemdruk
  • Hogere grasopbrengst t.o.v. bemesten met tank
  • Hoge capaciteit, waardoor aantrekkelijke kuub prijs

Lees meer

Voor de sleepslangbemester staat een trekker op banden met een hoog draagvermogen voor de laagste druk per vierkante cm. In het veld wordt op zeer lage spanning gereden voor een zo groot mogelijk contactoppervlak. Onze 12 meter brede Schouten Sprinter sleepslangbemester is voorzien van flowmeter, mestcomputer en sectie-afsluiting voor minder overlap. De trekker is voorzien van een GPS systeem voor een nette aansluiting van de werkgangen. Onze bemester heeft 2 liggende verdeelmolens voor een nauwkeurige breedte verdeling. 

De bemester heeft een telescopische trekbuis, die uitschuift in de bocht voor minder wringing op de wendakker. Hiermee kan ook de sleepslang over dampalen worden getild, daardoor kunnen we snel van perceel wisselen.  Door de bestuurbare zwenkpijp die de slang recht zet na het nemen van een bocht, kan de bemester gelijk weer zakken. Verder is de bemester uitgerust met een radiografisch bediende start-stop inrichting, die vanaf de bemester bediend kan worden, hierdoor kan tijdens het draaien op de kopakker snel de meststroom even worden onderbroken.

De slang blazen wij leeg met lucht, waardoor we geen grote plassen water in het land hebben waar doorheen gereden wordt. Verder haspelt de slang lichter op, zodat er minder met de slang gereden hoeft te worden over het bemeste perceel.
Om mee te helpen bij het aansluiten van de slangen hebben we een quad bij ons, hierdoor hoeft er minder met trekkers door uw land gereden te worden. We gebruiken 5 duims sleepslang wat garant staat voor een hoge capaciteit. Om wegen over te steken gebruiken wij een speciale sleepslangbrug.
Op uw verzoek kunnen wij vloeibare stikstof e.d. toevoegen aan de mest. Hiervoor gebruiken we een automatisch computergestuurd doseersysteem.

Wij werken met mensen die jarenlange ervaring met het sleepslangsysteem hebben en geven graag tips om het sleepslangbemesten bij u tot een succes te maken.