Grootpakpersen

VCA gecertificeerd Cumela, IJzersterk naar morgen

Waarom vierkante balen persen ?

Er zijn een aantal goede argumenten om het gras te laten persen in vierkante balen

Bij een groot aantal bedrijven is broei in de kuil een groot probleem. Broei zorgt voor de afname van voederwaarde. Daardoor is er meer ruwvoer nodig of er moet om dit te compenseren krachtvoer aangekocht worden. Het gras is minder smakelijk en er wordt minder van opgenomen, met een lagere melkgift als gevolg. Dit is iets wat ongemerkt gebeurd, en waar u als melkveehouder geen factuur van krijgt, maar wat een schadepost kan betekenen van duizenden euro’s. Als u kiest voor vierkante balen in folie gewikkeld, heeft u dit probleem niet, u kunt hiermee veel geld besparen.

Wij onderscheiden ons met uitstekend gesneden balen, ook bij lang gras van percelen met een uitgestelde maaidatum. Deze balen zijn prima te verwerken in een voerwagen. De vierkante balen hebben door de grote persdichtheid een gunstige hectare prijs ten opzichte van andere inkuilmethoden.

De in folie verpakte balen zijn ideaal als aanvulling op een rantsoen. De vierkante balen kunnen ook ongewikkeld in de bult worden gezet. U profiteert dan van het gemak van vierkante balen, zonder kosten te maken voor het wikkelen. Als ook de kostenbesparing op zaken als kuil snijden wordt meegenomen, is de hectareprijs vrijwel gelijk aan inkuilen met de opraapwagen. Om de kosten te verlagen kunt u voor transport wagens van ons gebruiken, dit is vooral interessant bij land op afstand. Ook door grote hoeveelheden ineens te laten persen kunt u de prijs verlagen.

Wij gaan graag met u in gesprek om bovenstaande zaken met u door te rekenen en u er van te overtuigen dat deze manier van inkuilen zeer interessant is, ook financieel.  

  • Geen broei
  • Uitstekend gesneden, ook bij langer gras prima te verwerken in voerwagen
  • Makkelijk te voeren
  • Gunstige hectareprijs
  • Goed stapelbaar : weinig opslag ruimte nodig
  • Ongewikkeld wat prijs betreft interessant t.o.v. andere inkuilmethoden

Lees meer

Wij persen met 2 KRONE BIG PACK grootpakpersen met snijrotor. Onlangs hebben wij geïnvesteerd in een nieuwe grootpakpers. Deze machine heeft een tandemstel met extra grote banden om de bodem te sparen. De pers heeft een enorme capaciteit waardoor we meer balen per uur kunnen persen. De persen staan bekend om hun bedrijfszekerheid, de goede snijkwaliteit en de harde balen. Bij deze machines wordt pas een vulslag gemaakt als er een volle voorperskamer wordt gemeten, hierdoor wordt een goed gevuld pak verkregen, ook bovenin. De andere grootpakpers is uitgerust met een speciaal type tandemstel voorzien van 70cm brede FLOTATION banden. Daardoor is de bodemdruk laag en zijn minder draagkrachtige gronden geen probleem. Het in folie wikkelen van de balen doen we met 2 balen wikkelaars. Het opruimen van de balen gebeurt met 2 shovels en 4 wagens op brede banden. Bij grote drukte huren we zo nodig extra capaciteit in.

Bij gelijkmatige, goed gevulde wiersen met een breedte van ongeveer 1,5 meter (liever brede wiersen dan hoge wiersen), zonder proppen, leveren de persen een optimaal resultaat.  Hierdoor kunnen wij sneller werken en krijgt u een beter gevulde baal (met meer gras), dit is in uw voordeel. Ook het persen van natter materiaal is dan geen probleem. Het beste is om twee middelgrote wiersen tegen elkaar aan te leggen met een beetje tussenruimte. Net als bij inkuilen verdient het aanbeveling om ’s morgens te persen, om zo min mogelijk warmte in het pak te krijgen.